Společenská odpovědnost
a projekty

Víme, že byznys není vše, a proto se věnujeme také podpoře organizací z oblasti sociální péče, jako například pomoc handicapovaným, charitativní služby a další.

Naše podpora probíhá buď formou dlouhodobé spolupráce a sponzoringu, nebo skrze konkrétní projekty, jako například zakoupení sociálního auta.

Sponzorujeme také sport, a to jak jednotlivce, tak i týmy. Níže najdete seznam organizací a projektů, kterým pomáháme. 

Chcete být také mezi nimi?

\

Oblastní charita Liberec (sociální automobil – 2019) – pomoc sociálně potřebným skupinám jako matkám v tísni,     seniorům nebo lidem v hmotné nouzi

\

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou (sociální automobil – 2019) – organizace podporující lidí s     mentálním postižením v dospělém věku tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti

\

Ústav sociální péče – Domov Maxov (sociální automobil – 2018) – chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny     pro osoby se zdravotním postižením

\

Martin Vinař (2018 – současnost) – triatlet, fyzioterapeut a trenér – TRX

\

Bílí Tygři Liberec (2017 – současnost) – hokejový klub sídlící pod Ještědem už od roku 1956

\

RK Dragons Jablonec (2015 – současnost) – jablonecký oddíl dračích lodí s desetiletou tradicí

\

Cesta za snem, z.s. (2014 – současnost) – spolek pořádající sportovně charitativní akce a šířící myšlenku     integrace handicapovaných do společnosti

\

Skládačky, z.s. (2014- současnost) – spolek pořádající sportovně charitativní akce a šířící myšlenku integrace     handicapovaných do společnosti

\

Denní stacionář Domovinka a sociálně terapeutická dílna Klíček (2014- současnost) – organizace poskytující     služby dospělým s mentálním nebo kombinovaným postižením