Společenská odpovědnost
a projekty

Víme, že byznys není vše, a proto se věnujeme také podpoře organizací z oblasti sociální péče, jako například pomoc handicapovaným, charitativní služby a další.

Naše podpora probíhá buď formou dlouhodobé spolupráce a sponzoringu, nebo skrze konkrétní projekty, jako například zakoupení sociálního auta.

Sponzorujeme také sport, a to jak jednotlivce, tak i týmy. Níže najdete seznam organizací a projektů, kterým pomáháme. 

Chcete být také mezi nimi?

\

Ústav sociální péče – Domov Maxov (sociální automobil – 2018) – chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny     pro osoby se zdravotním postižením

\

Oblastní charita Liberec (sociální automobil – 2019) – pomoc sociálně potřebným skupinám jako matkám v tísni,     seniorům nebo lidem v hmotné nouzi

\

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou (sociální automobil – 2019) – organizace podporující lidí s     mentálním postižením v dospělém věku tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti

\

Diakonie Beránek Liberec (sociální automobil – 2020) – organizace která se stará o naši nejstarší generaci a zajišťuje seniorům odvoz k lékaři, do nemocnice na vyšetření, úklid v domácnosti atd.

\

Dětský domov Krompach (sociální automobil – 2021) – organizace která je speciálním domovem, kde většina dětí je v tomto zařízení umístěna díky soudnímu rozhodnutí, kdy stát ochraňuje děti před vlastními rodiči

\

Dětské centrum Liberec, p.o. (sociální automobil – 2023) – Příspěvková organizace poskytující komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v dětem do tří let věku, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z  důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

\

Martin Vinař (2018 – 2020) – triatlet, fyzioterapeut a trenér – TRX

\

HC Bílí Tygři Liberec (2017 – současnost) – hokejový klub sídlící pod Ještědem už od roku 1956

\

RK Dragons Jablonec (2015 – současnost) – jablonecký oddíl dračích lodí s dlouholetou tradicí

\

Baseball Club Blesk Jablonec nad Nisou (2022 – současnost) – jablonecký klub mládežnického baseballu softballu. V současnosti s prvoligovým mužským týmem  

\

Zdravotní klaun (2019 – současnost) – dobročinná organizace pomáhající dětským, dospělým pacientům ve zdravotnických zařízeních, procházet procesem léčby s úsměvem

\

Hospic Sv. Zdislavy Liberec (2022 – současnost) – lůžkový a domácí hospic, odlehčovací služby pro těžce a nevyléčitelně nemocné. Zdravotní, sociální, psychologická a duchovní podpora 

\

Pečovatelská služba Železný Brod (sociální automobil – 2023) – organizace zajišťující služby pro důstojný a co nejvíce samostatný život klientů, jejichž možnosti a  schopnosti jsou sníženy v oblastech sebeobsluhy a péče o domácnost. 

\

Cesta za snem, z.s. (2014 – 2018) – spolek pořádající sportovně charitativní akce a šířící myšlenku     integrace handicapovaných do společnosti

\

Skládačky, z.s. (2014- současnost) – spolek pořádající sportovně charitativní akce a šířící myšlenku integrace     handicapovaných do společnosti

\

Denní stacionář Domovinka a sociálně terapeutická dílna Klíček (2014- současnost) – organizace poskytující     služby dospělým s mentálním nebo kombinovaným postižením

\

Stopa bezpečí s.r.o. (2021- současnost) – organizace publikující preventivní publikace pro děti. Tyto brožury odhalují a s pomocí odborníků zodpovídají palčivé otázky, které trápí nejmladší generaci.

\

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, p.o. (sociální automobil – 2022) – Soukromá základní škola pro tělesně a mentálně postižené děti, poskytující  vzdělání a služby, které směřují k jejich seberealizaci a pozdějšímu pracovnímu uplatnění.